אצלנו בטרבלסי

במסגרת תיאום שינויי דיירים טרבלסי מספקת שירותים ליזמים וקבלנים ומעניקה ניהול מערך בבניה רוויה.

אנו מעודכנים בתחומי התקינה הרלוונטיים וחוקי הבניה ומתמצאים בחדשנות טכנולוגית ועיצובית. אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר וליהנות ממגוון השירותים המוצעים לקבלן/ יזם:

 

מוריההה-05 3 פגישות עם הדייר

בפגישות אלו תברר האדריכלית את שאיפותיו וצרכיו של הדייר, הכנת תיק דייר, בהתאם לדרישת היזם, הכולל את כל האינפורמציה הרלוונטית לדייר כגון: נוהל ביצוע שינויים, תאריכי יעד, ספקים ותכניות.
 
מוריההה-05בניית מטריצה לכל דירה

הרכבת מפרט טכני מלא לכל דירה המפרט בפרוטרוט את מבנה הבניין, הדירה, הכוללים כמויות
ריצוף, חיפוי, כלים סניטריים וברזים בהתאם למפרט הפרויקט ודרישות היזם, והעברתן לספקים.

 
מוריההה-05בניית תכנית אינסטלציה

תוכנית מפורטת ואיכותית תציג עבורכם את כלנקודות המים, הגז והניקוזים העתידים להיות מותקנים בדירה.
עבור כל נקודה תציין האדריכלית מיקום של גובה ורוחב במרחב התכנון.

 

מוריההה-05בניית תכנית חשמל ממוחשבת

תוכנית מפורטת שתציג לקבלן את כל נקודות החשמל הקיימות בבית על גבי הקירות הבנויים.
בשרטוט יוצגו כל השקעים,המפסקים, הכבלים וגופי התאורההצפויים להיות על הקירות שיתחמו ויחלקו את הדירה.

 

פריסות לחדרי רחצה וחדרים רטוביםמוריההה-01

שירות בלעדי ללקוחות טרבלסי קרמיקה. נייצר עבור הקבלן מבט חזיתי על קירות החלל המעוצב.נוכל כמובן גם להבהיר היכן אנו רוצים אריחים מיוחדים כגון אריחי דקור, פסיפס, בריקים,אריחי ענק ואריחים בטקסטורות או גוונים שונים משאר החלל.

 
מתן דיווח שוטף לקבלן עד סיום הפרויקטמוריההה-01

ליווי תהליך המסירה למזמין, מתן הנחיות, קביעת סדרי עדיפויות
ולוח זמנים לתיקונים בשלב המסירה.

 
תמחור שינויי דיירים לקבלןמוריההה-01

לקבלן יינתן תמחור מלא ומפורט של תהליך שינויי הדיירים העתידים להיות מבוצעים.
תמחור זה יכלול את העלויות המלאות של חומרי הבנייה,החשמל, העיצוב והריהוט העתידים להיות מותקנים בבית.

נגישות